przejdź do Sochaczew.pl
121125 odwiedzin
Ochrona danych osobowych

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 w Sochaczewie ul. P.R. Kaczorowskiego 2, 96-500 Sochaczew – Jolanta Skotak tel.  046 862 26 48

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 i art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą

w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie

z instrukcją kancelaryjną

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  

A A A
22.06.2018
godz.13:24
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość