przejdź do Sochaczew.pl
130185 odwiedzin
Konkurs fotograficzny!

KONKURS FOTOGRAFICZNY

❄ ZIMOWY KRAJOBRAZ ❄

 

  Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkolaki, wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez

Miejskie Przedszkolne nr 1, pt.: Zimowy Krajobraz

 

     Tematem naszego konkursu jest szeroko pojęta zimowa przyroda. Przedszkolaki, macie więc duże pole do popisu. Czekamy na fotografie oszronionych drzew, zamarzniętych jezior, ucztujących w karmnikach sikorek i saren przy paśnikach. Rośliny, zwierzęta, zjawiska atmosferyczne - wszystko jest dozwolone; ważne, aby było ukazane w wersji zimowej. 

 

     Zimowy spacer, czas nadchodzących ferii może okazać się wspaniałą okazją do wykonania unikatowej fotografii.

 

     Drogie przedszkolaki, rodzice, a także opiekunowie, zapraszamy do wspólnej zabawy i życzymy powodzenia! 

 

❄❄❄❄❄❄

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Postanowienia ogólne:

1.      Organizatorem konkursu fotograficznego  jest Miejskie Przedszkole nr 1 w Sochaczewie,

2.      Celem konkursu fotograficznego jest rozbudzenie w dzieciach zainteresowania pięknem otaczającej przyrody, uwrażliwiania na nią. Promocja rodzinnych spacerów i wspólnego spędzania czasu. Rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotograficznych,

3.      W konkursie mogą brać udział dzieci uczęszczające do sochaczewskich przedszkoli,

4.      Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny. Przesłanie fotografii stanowi automatyczną zgodę rodzica na udział w nim,

5.      Każdy uczestnik może zgłosić 1 zdjęcie i przesłać je drogą elektroniczną.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1.      Fotografię, wraz z opisem, należy wysłać mailem na adres:  www.mp1sochaczew@wp.pl

2.      Do konkursu można zgłaszać fotografię wykonaną w dowolnej technice (kolor, sepia itp.) przedstawiającą zimowy krajobraz,

3.           Zdjęcia prosimy przesyłać w formacie JPG,

4.         Praca powinna być podpisana następująco:

-          nazwa przedszkola,

-          imię i nazwisko uczestnika ( Rodzica i dziecka + nazwa grupy przedszkolnej), -  tytuł zdjęcia.

 

Uwaga! Z konkursu będą wykluczone zdjęcia z wizerunkiem dzieci.

 

Przebieg konkursu:

1.      Każda nadesłana przez Państwa fotografia będzie opublikowana na stronie internetowej przedszkola, tj. http://mp1.sochaczew.pl/ oraz na tablicy w naszym przedszkolu,

2.      Spośród wszystkich zdjęć wyłonimy I, II i III miejsce, a także przyznamy wyróżnienia,

 

Terminy:

1.      Zdjęcia należy wysyłać od 18.01.2019 r. do 18.02.2019 r. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,

2.      Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 22.02.2019 r.

 

Deklaracje:

1.         Nadesłanie zdjęcia na konkurs fotograficzny stanowi deklarację, że:

 osoba, która nadesłała zdjęcie jest jego autorem,

●     przyjmuje warunki regulaminu konkursu fotograficznego,

●     wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora konkursu, nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu.

 

Postanowienia końcowe:

1.      Organizator, tj.  Miejskie Przedszkole nr 1 zastrzega sobie prawo do odrzucania fotografii o treści  powszechnie uznawanej na obraźliwą, treści nieetyczne, naruszające prawo osób trzecich lub prawo polskie,

2.      Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 

❄❄❄❄❄❄

 

  

A A A
14.01.2019
godz.15:32
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość