przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
160287 odwiedzin
Ważne! Nowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

UWAGA RODZICE !

Nowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 1 od 21.10.2020

 

  • Rodzic/ opiekun przyprowadza dziecko do przedszkola, wchodzi do wyznaczonego miejsca. Dziecko odbierane jest od rodzica przez personel przedszkola.

  • W taki sam sposób rodzic odbiera dziecko z przedszkola, czeka w wyznaczonym miejscu, personel placówki wyprowadza i przekazuje dziecko. 

  • Rodzice nie wchodzą do szatni.

  • Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godz. 8.45

  • Karty do czytników rodzic przekazuje opiekunowi 

A A A
20.10.2020
godz.09:12
kontakt