przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
182283 odwiedzin
DYŻUR LETNI 2022

PROSIMY O ZAPISYWANIE DZIECI NA DYŻUR LETNI

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie

01.08.2022-31.08.2022

 
Warunkiem zakwalifikowania dziecka na dyżur jest:

 

1. Wypełnienie i złożenie w przedszkolu macierzystym dokumentów:

 

  •   ,,Karta zgłoszenia dziecka na dyżur letni” od dnia 19.05.2022- 17.06.2022
  •   Dowód wpłaty za czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

Informację o wysokości opłaty za czas uczęszczania dziecka do przedszkola można uzyskać u Referenta przedszkola telefonicznie lub stacjonarnie.

  • Oświadczenie do odbioru dziecka 
  • Oświadczenie Rodziców/Opiekunów prawnych o zatrudnieniu oraz o niekorzystaniu z urlopu w czasie dyżuru letniego (czas na który zostało zapisane dziecko do przedszkola)
  • Inne wymagania zgodne z zasadami zapisu dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.

załącznik  - Karta zgłoszenia na dyżur letni 2022.pdf

Załącznik  - oświadczenie do odbioru dziecka - dużur letni 2022.pdf

 

 

Uwaga!

Przy wpłatach do banku na konto prosimy podać imię i nazwisko dziecka

oraz wpłacać dokładną sumę pieniędzy.

 


Dokumenty można składać w formie skanu/zdjęcia 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy przedszkola:

mp1sochaczew@wp.pl

lub

do urny znajdującej się przed wejściem głównym do przedszkola

w zamkniętej, podpisanej kopercie 

w godzinach od 8:00 do 16:00  do dnia 17.06.2022r.

z dopiskiem

,,DYŻUR LETNI”

 

 

Jednostka

miesiąc dyżurujący

nr konta bankowego

Miejskie Przedszkole nr 1

ul. Prez. R. Kaczorowskiego 2,

    96-500 Sochaczew

tel. 509-740-025

SIERPIEŃ

16 9283 0006 0000 1994 2000 0010

Bank Spółdzielczy

Miejskie Przedszkole nr 3 im. J. Brzechwy

ul. Poprzeczna 9, 96-500 Sochaczew

tel. 046 862-41-70

LIPIEC

78 9283 0006 0000 1991 2000 0010 

Bank Spółdzielczy 

Miejskie Przedszkole nr 4 z Oddz. Integracyjnymi 

ul. 15 sierpnia 50, 96-500 Sochaczew 

tel. 046 863 09 20 

ZAMKNIĘTE

25 9283 0006 0000 1992 2000 0010

Bank Spółdzielczy

Miejskie Przedszkole nr 6 im. J. Tuwima

ul. Chodakowska 4, 96-500 Sochaczew

tel. 046 863 26 43  

LIPIEC

87 9283 0006 0000 1989 2000 0010

Bank Spółdzielczy

Miejskie Przedszkole nr 7 im. M. Montessori 

ul. Żwirki i Wigury 15, 96-500 Sochaczew

tel. 046 862 33 80

SIERPIEŃ

77 9283 0006 0000 2002 2000 0010

Bank Spółdzielczy

A A A
18.05.2022
godz.09:02
 
kontakt