przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
171183 odwiedzin
Rekrutacja 2021/2022

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

 

           Informujemy rodziców, że za kilka dni rozpocznie się nabór dzieci do prowadzonych przez miasto przedszkoli. Wzorem poprzednich lat rekrutacja zostanie przeprowadzona drogą elektroniczną.

Specjalna strona internetowa zostanie uruchomiona     

01 MARCA 2021, a tam wszelkie informacje na temat naboru, jego zasad, terminów. 

 

Jej adres: www.sochaczew.przedszkola.vnabor.pl

Zapraszamy

 

 

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka, a następnie drukują i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w przedszkolu pierwszego wyboru (wrzucają do urny wystawionej w celu zbierania wniosków).

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają zgłoszenie/wniosek w przedszkolu pierwszego wyboru, po wypełnieniu i podpisaniu przez rodzica/opiekuna składają w przedszkolu pierwszego wyboru, informacje zawarte w zgłoszeniu/wniosku wprowadza do systemu informatycznego przedszkole.

 

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego kandydat został zakwalifikowany (druk do pobrania w elektronicznym systemie rekrutacji).

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu pobierają wniosek potwierdzający wole przyjęcia dziecka w przedszkolu, po wypełnieniu i podpisaniu przez rodzica/opiekuna składają w przedszkolu.

 

Druk potwierdzenia należy wrzucić do urny wystawionej w przedszkolu.

 

A A A
24.02.2021
godz.15:04
 
kontakt