przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
182280 odwiedzin

3 - 4 latki

A A A

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH
3-4 LETNICH


 

6.30 - 9:00 : Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólno- rozwojowe np. rozwijające percepcje wzrokową, słuchową, grafomotorykę. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne oraz rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.30 - 8.45 : Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
9:00 - 9.20 : Śniadanie.
9.20 - 10.00 : Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia kierowane z całą grupą.
10.00 - 11.30 : Wycieczki, spacery, zabawy ruchowe i zajęcia dowolne lub organizowane w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne i zorganizowane.
11.30 - 12.00 : Czynności porządkowo - higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12.00 - 12.30 : Obiad.
12.30 - 14.00 : Leżakowanie (3-latki). 4-latki (kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości, zabawy tematyczne, w kącikach zainteresowań oraz na terenie).
14.00 - 14.15 : Czynności porządkowo - higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.
14.15 - 14.45 : Podwieczorek.
14.45 - 17.00 : Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

kontakt