przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
182282 odwiedzin

5 - 6 latki

A A A

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH
5-6 LETNICH

6.30 - 9:00 :  Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólno - rozwojowe (np. rozwijające percepcje wzrokową, słuchową oraz grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne.
8.45 - 9.00 :  Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do śniadania.
9.00 - 9.25 :  Śniadanie.
9.25 - 10.45 :  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10.45 - 11.45 :  Wycieczki, spacery, zabawy dowolne lub zorganizowane na świeżym powietrzu (w ogrodzie, parku, boisku) lub w sali.
11.45 - 12.00 :  Czynności porządkowo - higieniczne. Przygotowanie do obiadu.
12.00 - 12.30 :  Obiad.
12.30 - 12.45 :   Ćwiczenia relaksacyjne.
12.45 - 13.50 :  Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
13.50 - 14.00 : Czynności porządkowo - higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.
14.00 - 14.25 : Podwieczorek.
14.25 - 17.00 : Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

kontakt