przejdź do Sochaczew.pl
142030 odwiedzin

ODDZIAŁ V Pszczółki

A A A

 

Plan pracy online dla grupy 6-latków tydzień IV

 

Poniedziałek 22.06.2020

 1. Ćwiczenie słuchowe Gdzie słychać sprzątanie?
  Gazeta, szklana butelka, przepaska do zasłonięcia oczu. R. zakłada przepaskę chętnemu dziecku, a następnie ustawia się w wybranym miejscu sali i zgniata gazetę lub stuka palcami w butelkę. Zadaniem dziecka jest wskazać, z którego kierunku dochodzi dźwięk sprzątania. 

 2. Ćwiczenie logorytmiczne Ekologiczne rytmy.
  Strona z gazety (x5), plastikowy korek (x5), szklana butelka (x5). R. układa przed sobą po jednym przedmiocie i zadaje dzieciom pytanie o to, co się przed nimi znajduje. Następnie układa przed sobą przedmioty w ustalonej kolejności (np.: gazeta – korek – butelka – gazeta – korek – butelka – gazeta – korek – butelka). Do każdego przedmiotu został wcześniej przyporządkowany dźwięk, jaki wydają dzieci widząc przedmiot np.: gazeta – szszsz, korek – kląskanie, butelka – dzyn dzyn. Następnie R. wskazuje kolejne przedmioty, a zadaniem dzieci jest naśladować ustalony wcześniej  dźwięk. 

 3. Ćwiczenia ramion i pleców Zabawy z makulaturą.
  Dla każdego dziecka kawałek gazety.
  Każde dziecko stara się zgnieść gazetę, a następnie przekłada kulkę nad głową z jednej ręki do drugiej. 

 4. Zabawa ruchowa z elementem rzutu – Segregujemy śmieci.
  Dla każdego dziecka woreczek gimnastyczny i pojemniki w tym samym kolorze.
  Dzieci ustawiają się w pewnej odległości od pojemników i starają się trafić woreczkami do pojemników w odpowiednim kolorze. 

 5. Zabawa ruchowa aktywizująca duże grupy mięśniowe i mięśnie stóp – Sprzątamy śmieci. 

Dla każdego dziecka woreczek gimnastyczny i pojemniki w tym samym kolorze.
Dzieci starają się sprzątnąć woreczki, chwytając je palcami u stóp i przeskakując na jednej nodze do pojemnika w odpowiednim kolorze, do którego wrzucają worek stopą. 

 1. Zabawa ruchowa wzmacniająca mięśnie stóp – Sprzątamy nogami.
  Dla każdego dziecka: kawałek tektury, skakanka lub taśma malarska do wyznaczenia miejsca w sali.
  Dzieci chwytają między stopy kawałki tektury, a następnie, trzymając ją tylko stopami, przeskakują w wyznaczone miejsce sali. 

 2. Ćwiczenie mięśni grzbietu Kolorowe pojemniki.
  Dla każdego dziecka woreczki w kilku kolorach.
  Dzieci leżą na brzuchu, trzymając przed sobą w rękach woreczek. Kiedy R. wymieni kolor pojemnika, odpowiadający barwie woreczka, dzieci unoszą go nad głową. 

 3. Ćwiczenie oddechowe – Sprzątamy makulaturę.
  Kawałki gazet, niebieski pojemnik. (Do zadania można wykorzystać kulki, które zostały wy- konane podczas wcześniejszej zabawy).
  Dzieci kładą przed sobą gazety i pamiętając o prawidłowym torze oddychania (wdech – nosem, wydech – ustami), próbują przedmuchać je w kierunku niebieskiego pojemnika. 

Zajęcia 1. Sznurek Jurka – tworzenie siatki pytań. 

Wprowadzenie tematu związanego z ekologią na podstawie wiersza Igora Sikiryckiego Sznurek Jurka.
Obrazki lub przedmioty: sznurek, skórka od banana, torba śniadaniowa, papierki po cukierkach, ścierka, bombonier- ka, patyki od lodów, plastikowe kubki, pestki od słonecz- nika, kalosz, nauszniki, trampki, piłka z dziurą, wieczne pióro, opony od rowerów, papiery. 

R. czytając wiersz, rozrzuca wokół wymienione przedmioty. 

Za przedszkolem, bardzo blisko, Było miejsce na boisku.
Kiedyś tam wyrzucił Jurek Poplątany stary sznurek. 

A nazajutrz obok sznurka
Od banana spadła skórka, 

Wyrzucona przez Karola.
Tam też wkrótce Jaś i Ola Wyrzucili bez wahania
swoje torby po śniadaniach. 

Stos papierków po cukierkach Wysypała tam Walerka. 

Na papierki spadła ścierka, Jakaś pusta bombonierka,
i od lodów sto patyków, Pustych kubków moc z plastiku,

 Wyskubane słoneczniki,Jeden kalosz, nauszniki, 

Stare trampki, piłka z dziurą, Połamane wieczne pióro, 

Kilka opon od rowerów
I ogromny stos papierów. Oto tak, od sznurka Jurka, 

Wnet urosła śmieci górka, A z tej górki, wielka góra,
Której szczyt utonął w chmurach. Nie ma miejsca na boisko,
Lecz śmietnisko mamy blisko. 

Rozmowa na temat wiersza.
R. pyta:
Jakie śmieci znalazły się na boisku? Dlaczego ktoś je wyrzucił?
Gdzie należy wyrzucać śmieci? 

 • Tworzenie siatki pytań na temat ekologii.
  Arkusz papieru, flamastry w kilku kolorach.
  N. rozkłada arkusz papieru z umieszczonym na górze na- pisem ekologiczne, a następnie zadaje dzieciom pytania: 

−  Co to jest ekologia? 

−  Po czym poznać, że coś jest ekologiczne? 

−  Co chcielibyście wiedzieć o ekologicznych przedmiotach? 

Improwizacje ruchowe do muzyki relaksacyjnej.
Nagranie odgłosów przyrody, odtwarzacz CD.
Dzieci ilustrują ruchem dźwięki, które słyszą i opowiadają o tym, co one im przypominają. Zabawa może odbywać się indywidualnie, w parach lub w grupie. 

Zajęcia 2. Tworzymy ekozaproszenia – rozwijanie aktywności twórczej. 

 • Wykonanie ekologicznych zaproszeń na spotkanie kończące projekt.
  Gazety czarno-białe i kolorowe (z jak najmniejszą ilością obrazków), dla każdego dziecka: kleje, kartka techniczna A4, flamastry/farby, pędzel, tekst zaproszenia oraz napis Zaproszenie

 • Dzieci oglądają zgromadzone gazety i dzielą je na czarno- białe oraz kolorowe. Wypowiadają się na temat tego, które mogą być ciekawsze do pracy (dające więcej możliwości). 

 • Dzieci wydzierają z gazet ich fragmenty – tak, aby wykleić nimi całą przednią część zaproszenia. Następnie piszą wyraz Zaproszenie (według wzoru) flamastrami lub malują farbami. Do środka zaproszenia wklejają tekst, który otrzymały od R.: 

Kochani Rodzice! 

W tym tygodniu w przedszkolu będziemy prowadzić projekt związany z ekologią i recyklingiem. W związku z tym, zapraszamy Was na spotkanie, podczas którego dzieci zaprezentu ją efekty swojej pracy. Odbędzie się ono w naszej sali (data), o godzinie.... 

Wasze Dzieci i Panie 

Zabawy na świeżym powietrzu 

 • Spacer w pobliżu przedszkola – obserwacje otoczenia.

Wypowiadanie sylaby eko- z różnym natężeniem.
Dzieci wypowiadają sylabę z natężeniem określonym przez N. – cicho lub głośno. Chętne osoby także mogą pokazywać lub opisywać sposób, w jaki reszta dzieci wypo- wie sylabę (np. śpiewając, szepcząc). 

Zabawa plastyczna Dorysuj...
Dla każdego dziecka kartka z narysowaną po środku dowolną figurą geometryczną, kredki.
Zadaniem dzieci jest dorysowanie figurze wybranych przez siebie elementów, tak, aby tworzyła spójną całość i nadanie jej tytułu (np. Kula śmiechu, Kwadratowy obrazek). 

Zabawa bieżna – Znajdź zielone...
Zielone przedmioty rozmieszczone w sali. N. zadaje pytanie: 

Dlaczego kolor zielony kojarzy się z ekologią?
Po usłyszeniu odpowiedzi, mówi: Znajdź zielone... klocki/ koło/ucho misia itp. Zadaniem dzieci jest dotknąć wymienionego przedmiotu lub się przy nim ustawić. 

Wtorek 23.06.2020

 1. Przeprowadzanie doświadczenia z magnesem.
  Kilka sztuk magnesu: sztabkowego, w kształcie podkowy, okrągłego, ozdobnego na lodówkę. Kilka sztuk: metalowych i plastikowych łyżeczek, szklanych przedmiotów np. słoiczki; metalowych przykrywek, drewnianych klocków. R. wyjaśnia, że istnieją magnesy w różnym kształcie i pokazuje je dzieciom. Następnie prosi, aby dzieci pobawiły się nimi w dowolny sposób – np. dotykały magnesy różnymi stronami. Chętne osoby przykładają magnes do kolejnych przed- miotów, obserwując, co się będzie działo. Próbują sa- modzielnie sformułować wniosek, że magnes przyciąga przedmioty metalowe, a innych nie.  

 2. Zajęcia 1. Co można zrobić z metalem? 

 • Określanie cech puszek.
  Puszki różniące się wielkością, kształtem i kolorem.
  N. pokazuje dzieciom kolejno puszki i pyta, z czego są zrobione i po czym dzieci to poznały. Następnie dzieci opowiadają, czym się różnią między sobą poszczególne puszki. 

 • Segregowanie puszek.
  Puszki w różnych kolorach, kształtach oraz wielkości, żółte obręcze dla każdego dziecka.
  R. prosi, aby dzieci posegregowały w obręczach puszki ze względu na: 

−  kolor, 

−  wielkość (zbliżoną do siebie, od najmniejszej do największej i na odwrót), 

−  wybrane przez siebie kryterium. 

 • Tworzenie z puszek Pojemnika na kredki.
  Dla każdego dziecka mała (najlepiej jednobarwna) pusz- ka, papier samoprzylepny, nożyczki.
  Dzieci ozdabiają puszki w sposób opisany przez N. (np. papierowymi figurami geometrycznymi, papierem w określonym kolorze) lub wybrany przez siebie. 

 • Zabawa rozwijająca celność Strąć puszki.
  10 puszek, kilka stron z gazet zgniecionych w piłkę lub piłeczka. N. układa przed dziećmi wieżę z puszek (cztery u podsta- wy, stopniowo zmniejszając ich liczbę o jeden – patrząc ku górze) i wyznacza miejsce, z którego trzeba będzie ce- lować w puszki. Następnie dzieci kolejno podchodzą do prób strącenia. Jeśli nie uda im się za pierwszym razem, chętne dziecko może przeliczyć ile sztuk zostało do zbicia, a ochotnik podejmuje próby aż do skutku (czyli zbicia wszystkich puszek). 

 • Zabawa Łowimy ryby w stawie.
  Rybki z folii aluminiowej, miska z wodą, sznurek o długości ok. 20 cm z przywiązanym na jednym końcu magnesem. Dzieci kolejno podchodzą do stawu (miski) i próbują wyłowić rybkę. Po wyłowieniu ryb, następuje ich przeliczenie przez dzieci i wyłonienie Przedszkolnego Rybaka. Aby utrudnić zadanie, można dodać element łowienia w określonym czasie lub łowienie w zespołach. 

Środa 24.06.2020

 • Ćwiczenia oddechowe Zapach lasu

Olejek o zapachu leśnym.
R. prosi, aby dzieci zamknęły oczy, a następnie rozpyla olejek. Dzieci wąchają go, robią głęboki wdech nosem i wydech ustami, a także określają, z czym on im się kojarzy. 

Czy instrumenty muzyczne mogą być ekologiczne? – tworzenie instrumentów z recyklingu. Burza mózgów 

Instrumenty wykonane z recyklingu (np.: grzechotki z pojemników po jogurtach; kawałek gazety, który gdy go gnieciemy szeleści; pojemnik po chusteczkach ze ,,struna- mi” z gumowej rękawiczki). 

R. prezentuje dzieciom przygotowane instrumenty, prosi, aby dzieci określiły, z czego oraz jak są wykonane i zadaje dzieciom pytania: 

 • −  Co to znaczy, że instrument jest ekologiczny? 

 • −  Czy instrumenty mogą pochodzić z recyklingu? 

 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi Sprawdzam, czy jest czysto. 

 • Zabawy na świeżym powietrzu: spacer w pobliżu przedszkola – wyszukiwanie rzeczy wykonanych z plastiku, 

 • zabawa orientacyjno-porządkowa Rzeczy z plastiku. 

 • Układanie zdań ze słowami śmieci, segregacja, recykling. Pierwsze zdanie układa R. Potem propozycje zdań podają dzieci.
  Np.: 

 • Śmieci trzeba wkładać do odpowiednich pojemników. Segregacja powoduje, że jest większy porządek. Recykling może być zabawny. 

 

Czwartek 25.06.2020

Zabawa głosowa Tuba.
Rolka po papierze toaletowym.
R. mówi wybrane przez siebie słowo przez tubę – rolkę po papierze toaletowym. Dzieci opisują, co stało się z głosem i jaki jest efekt. Następnie same mogą próbować wypowiadać w ten sposób słowa. 

Zabawa plastyczno-techniczna Lornetki.
Dla każdego dziecka: dwie rolki po papierze toaletowym, sznurek długości ok. 50 cm, kredki, klej, zszywacz.
Dzieci w dowolny sposób ozdabiają obie rolki i je sklejają. Z pomocą R. przyczepiają do lornetki sznurek. 

Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem papierowych pasków. 

Kilka stron z gazet. R. prosi, aby każde dziecko wydarło sobie pasek z gazety. Następnie dzieci siadają w kole i dmuchają na pasek z gazety z różnym natężeniem. 

Zapoznanie z papierem o różnej fakturze.
Kartka z bloku technicznego, kartka z bloku rysunkowego, strona z gazety czarno-białej i kolorowej, tektura, ulotka reklamowa, papierowy talerzyk, pudełko z papieru, papier śniadaniowy.
N. rozkłada przed dziećmi przedmioty z różnego papieru. Dzieci dotykają papier i przedmioty wykonane z niego. Określają, jaki w dotyku jest papier. N. pyta: 

 • −  Czy każdy papier jest taki sam? 

 • −  Gdzie spotykamy produkty z papieru (np.: zeszyty, książki)? 

 • Zabawy badawcze z wykorzystaniem papieru. 

Kartki papieru rysunkowego i technicznego, kawałki tek- tury, kulki z papieru, drobno podarte kawałki papieru, mi- ska z wodą, kwiatek papierowy. 

 • Latający papier.
  R. opuszcza kolejno przedmioty z papieru i pyta dzieci: 

 • −  Czy opadają? 

 • −  Jeśli takktóry szybciej, a który wolniej

Wnioski: Jedyną formą, która opadła na dno była kulka papieru. Stało się tak, ponieważ jej masa była rozłożona nierównomiernie, a po nasiąknięciu wodą, stała się cięższa. 

 • Pływający papier.
  R. umieszcza różnego rodzaju kartki papierowe na po- wierzchni wody. Dzieci obserwują i porównują sposób oraz szybkość nasiąkania wodą materiałów papierowych. Wnioski: Szybciej nasiąka papier techniczny. Dzieje się tak, ponieważ jego gramatura, a więc gęstość i sztywność, jest większa. 

 • Rozkwitający kwiatek.
  R. kładzie kwiatek na wodzie. Po jakimś czasie (do kilkunastu minut), kwiatek rozkwitnie.
  Papier składa się między innymi z włókien roślinnych, w których znajdują się kapilary – cienkie rurki do transportowania wody. Po umieszczeniu papieru w wodzie, w wyniku sił działających w kapilarach na cząsteczki wody, papier pęcznieje. Dzięki temu zjawisku kwiatek wygląda jakby rozkwitał. 

 • Praca plastyczno-techniczna Tunel.
  Kilka dużych kartonów, taśma klejąca, nożyczki.
  Dzieci łączą kartony ze sobą w taki sposób, że wspólnie tworzą one długi tunel, który łączą taśmą klejącą. Następnie starają się przez niego przejść na czworakach. 

 • Zabawy na świeżym powietrzu 

 • Praca plastyczna Postać z gazety.
  Gazety z różnorodnie ubranymi postaciami, nożyczki, kleje, kredki.
  Dzieci rysują twarz człowieka, następnie doklejają pozo- stałe elementy wycięte z gazet. 

Piątek 26. 06. 2020

Ćwiczenia oddechowe Plastelinowy labirynt.
Dla każdego dziecka: kartka z bloku technicznego, plastelina, mała kulka z papieru.
Dzieci tworzą z plasteliny ściany prostego labiryntu, a następnie wrzucają do niego kulkę i za pomocą dmuchania próbują ją wydostać. 

Sprawdzenie wiedzy na temat ekologii na podstawie siatki pytań.
Siatka pytań.
R. ponownie zadaje pytania z siatki pytań i porównuje je z wcześniejszymi odpowiedziami dzieci: 

Co to jest ekologia? 

 • −  Po czym poznać, że coś jest ekologiczne? 

 • −  Co już wiecie o ekologicznych przedmiotach? 

• Podsumowanie wiedzy – quiz ekologiczny. 

Kartki: zielone i czerwone, koło dla każdego dziecka. 

N. zadaje pytania, a dzieci udzielają odpowiedzi twierdzą- cych (zielone kółko) lub zaprzeczających (czerwone kółko). N. pyta: 

 • −  Czy wszystkie śmieci wrzucamy do jednego pojemnika? 

 • −  Czy dzięki recyklingowi można dać drugie życie wykorzystanym już raz przedmiotom? 

 • −  Czy łatwo jest podrzeć mokrą tekturę? 

 • −  Czy do zbierania śmieci mogą się przydać rękawiczki ochronne? 

 • −  Jeśli w pobliżu nie ma pojemników do segregowania odpadów, wrzucamy je do kosza? 

 • −  Czy instrumenty muzyczne mogą być wykonane z materiałów odpadowych? 

 • Wykonanie wspólnie z rodzicami ekostworka.
  Kilka kartonów, kleje, gazety, plastikowe butelki, plastiko- we korki, plastelina, opakowania po produktach spożyw- czych, rolki po papierze toaletowym.
  Rodzice wspólnie z dziećmi tworzą grupowego ekostworka z dostępnych materiałów, a następnie umieszczają go przy tablicy grupowej. 

 • Zabawa pantomimiczna na pożegnanie– R. dzieli rodziny na zespoły. Każdy z nich otrzymuje stronę gazety. R. włącza nagranie muzyki – zespoły tańczą w dowolny sposób. Podczas przerwy w muzyce, każda rodzina udaje, że gazeta jest: 

 • −  tacą, na której niosą herbatę, 

 • −  lornetką, przez którą obserwują otoczenie, 

 • −  wachlarzem, którym się chłodzą w ciepły dzień, 

 • −  piłką, którą podrzucają i łapią. 

Masażyk relaksacyjny z wykorzystaniem piórek i waty. Nagranie z odgłosami natury, sztuczne piórka, kulki z waty, szorstka część gąbki, odtwarzacz CD.
Dzieci podczas słuchania muzyki, dotykają swoje przedra- miona różnymi rodzajami materiałów i potem opowiadają o swoich wrażeniach. 

Poniedziałek 29.06.2020Słuchanie nagrania baśni Franciszka Szczęsnego Siedem kolorów.
Płyta Nowe przygody Olka i Ady. Tablice multimedialne, filmy, słuchowiska – tablica KASZUBY, mapa Polski.
R. wskazuje na tablicy mapę Polski i oznaczony na zielono region – Kaszuby, mówi: Posłuchajcie baśni z regionu Polski znajdującego się blisko morza Bałtyckiego – Kaszub. 

Dawno, bardzo dawno temu w starym domku nad brzegiem morza mieszkała mała dziewczynka. Kiedy jej ojciec, dzielny rybak, wypływał na połów ryb, a matka tkała płótno na krosnach, ona chodziła wciąż smutna. Martwiła się matka, martwił się ojciec. 

– Co też wyrośnie z naszej córeczki?
Kiedyś matka włożyła jej do fartuszka trzy kurze jaja i powiedziała:
– Zanieś te jajka staruszce, która mieszka przy zagajniku, niedaleko jeziora.
– Dobrze, mamusiu – szepnęła dziewczynka.
– Babciu, przyniosłam ci jajka – cicho powiedziała dziewczynka i dwie łezki stoczyły się po 

jej rumianych policzkach.
– Czemu płaczesz, dziewczynko? – zapytała staruszka – czy ktoś cię skrzywdził?
– Bo wszystko jest takie smutne, zapłakane i szare jak, jak... mój fartuszek – odpowiedziała 

dziewczynka.
Mądra staruszka pokiwała głową, wytarła chusteczką oczy i zapłakany nosek.
– Upiększymy twój fartuszek! Przygotujemy kolorowe nici.
Jakie lubisz kolory? – zapytała staruszka dziewczynkę.
– Czarny – odpowiedziała, bo wciąż była smutna.
– Dobrze, może być trochę czarnego. Czarna jest ziemia i noc.
Ale są też jaśniejsze kolory. Na przykład czerwony. Czerwień to miłość – wyjaśniła staruszka. – Dlaczego? – zapytała dziewczynka.
– Bo czerwona jest krew, która płynie w sercach twoich rodziców.
A rodzicie cię kochają – powiedziała staruszka.
– Tak? – ucieszyła się dziewczynka i przestała pociągać noskiem.
– Popatrz na piasek na plaży. Jest żółty. Prawda? Jak słońce.
– No tak – zgodziła się dziewczynka.
– Rozejrzyj się dookoła, jakiego koloru widzisz najwięcej? – zapytała staruszka.
– Zielonego! – odgadła dziewczynka, a staruszka na to:
– Zieleń to kolor życia. Zielone są liście na drzewach, trawa i wiele innych roślin. Więc i my 

zieloną nić dajmy do twojego fartuszka. Dobrze?
– O tak! – ucieszyła się dziewczynka.
– Jaki kolor jeszcze sobie wybierzesz?
– Taki jak niebo i woda – klasnęła w dłonie dziewczynka. – Zgoda! – staruszka skinęła głową. 

– Ta błękitna nić przypomina niebo, ta niebieska – wodę w jeziorze. 

I mam tu jeszcze jedną nić – granatową. To będzie morze przed burzą – powiedziała sta- ruszka. 

Igła z coraz to inną nicią tak zgrabnie tańczyła w palcach staruszki, aż na płótnie ukazały się łodygi, liście, kwiaty i owoce. W ten sposób dziewczynka dostała piękny fartuszek i nauczyła się siedmiokolorowego haftu. 

Od tej pory wszystkie kaszubskie dziewczynki takim właśnie haftem ozdabiały fartuszki, bluzki, sukienki, serwetki. 

• Rozmowa na temat treści baśni, z wykorzystaniem historyjki obrazkowej. Tablica demonstracyjna KASZUBY (tablica 2). 

 • −  Gdzie mieszkała dziewczynka? 

 • −  Kim był tata dziewczynki? 

 • −  Czym zajmowała się mama dziewczynki? (N. wyjaśnia, co to jest krosno tkackie – urządzenie 

ręczne lub mechaniczne do wytwarzania tkanin). 

 • −  Po co mama wysłała dziewczynkę do staruszki? 

 • −  Dlaczego dziewczynka była ciągle smutna? 

 • −  Jaki kolor lubiła smutna dziewczynka? (czarny) 

 • −  Co zrobiła staruszka, aby rozweselić dziewczynkę? 

 • −  Jakich kolorów użyła staruszka ozdabiając fartuszek dziewczynki? (czarny, czerwony, zielony, 

żółty, błękitny, niebieski, granatowy) 

 • −  Co wyhaftowała staruszka na fartuszku dziewczynki? (zdobniczy motyw kwiatowy) 

R. wskazuje poszczególne fragmenty obrazka i odczytuje teksty, a dzieci wymieniają ko- lory:
kolor nocy... (czarny),
kolor nieba... (błękitny), 

kolor burzy... (granatowy), kolor serca... (czerwony), kolor wody... (niebieski), kolor życia... (zielony), kolor piasku... (żółty). 

• Ćwiczenie Dokończ zdanie.
R. mówi: Staruszka użyła nici w kilku kolorach. Z czym te kolory kojarzyły się staruszce i dziew- czynce: 

 • −  Czarna jest... (ziemia i noc). 

 • −  Czerwień to... (miłość), bo czerwona jest... (krew), która płynie w sercach rodziców. 

 • −  Piasek na plaży jest... (żółty) jak... (słońce)

 • −  Liście na drzewach, trawa i wiele innych roślin są... (zielone). Kolor życia to... (zieleń)

 • −  Niebo jest... (błękitne), a woda w jeziorze... (niebieska)

 • −  Morze przed burzą jest... (granatowe)

• Zabawa ruchowa Płyniemy łodzią po morzu (jeziorze)

Dywan to łódź. Dzieci siedzą na środku dywanu – łodzi, przyglądają się falom, obserwują mewy krążące nad łodzią... Na hasło: Wysoka fala z lewej strony łodzi – dzieci wstają i zajmują miejsce z prawej strony dywanu. Gdy usłyszą: Wysoka fala z prawej strony łodzi – ustawiają się z lewej strony dywanu. Na hasło: Sztorm – stają ściśnięte na środku dywanu. 

30.06.2020 wtorek 

 • Słuchanie wiersza Krystyny Datkun-Czerniak Lato

Lato, w kolorowych szatach, psoci, biega tu i tam
– z motylami, biedronkami, promieniami słońca gra! Schowało się w zbożu. Kąpie się już w morzu. Wypłoszyło w sadzie szpaki, biegnie w malin krzaki. 

W lesie fruwa z ptakami.
W górach – wędruje szlakami. Gdzie jesteś, lato?
Odpocznij! Poczekaj!
Lubi ciebie każdy z nas,
bo wakacji dajesz czas.
Chcemy z tobą na wędrówkę iść, choćby zaraz! Dziś. 

R. prezentuje tablicę demonstracyjną WARMIA I MAZURY i mówi: Zapraszam was do obej- rzenia zdjęć przedstawiających region Polski, który nazywamy Krainą Tysiąca Jezior, gdzie można wspaniale spędzić wakacje. 

 • Omówienie tablic demonstracyjnych Warmia i Mazury. Tablica demonstracyjna WARMIA I MAZURY (tablica 1 i 2). 

 • Oglądanie zdjęć na tablicy WARMIA I MAZURY.
  Tablica demonstracyjna WARMIA I MAZURY (tablica 1).
  Chętne dziecko wskazuje na mapie Polski położenie Warmii i Mazur oznaczone zielonym kolorem.
  Dzieci odczytują napis: Warmia i Mazury.
  N. mówi:
  Na Warmii i Mazurach znajduje się ponad dwa tysiące jezior. Połączone kanałami jeziora i rzeki tworzą atrakcyjne szlaki turystyczne. Słyną z doskonałych warunków do odpoczynku, żeglowania i łowienia ryb, czyli wędkarstwa. 

 • Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zdjęć. 

 • Zabawa ruchowa Płyniemy kajakiem

Dzieci siedzą na dywanie, nogi mają złączone i wyciągnięte do przodu. Rytmicznie naprze- 

miennie wyciągają do przodu ręce, naśladując wiosłowanie. 

 • Zabawa ruchowa Puszczamy kaczki

Dzieci wykonują przysiad, podnoszą kamyk i naśladują puszczanie kaczek na wodzie – 

rzuty wykonują wraz ze skrętem tułowia. 

 • Rozmowa na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących nad wodą. 

 • Propozycja dodatkowa 

 • Zabawa z magnesem – Łowimy ryby.
  Laska ze sznurkiem, na którego końcu przymocowany jest magnes, kartonowe rybki z me- talowym spinaczem.
  R. rozkłada na dywanie – jeziorze – kartonowe rybki, do których przypięte są metalowe spinacze. Dzieci stoją wokół dywanu i za pomocą wędek – lasek ze sznurkiem, na którego końcu umocowany jest magnes – łowią ryby.
  Zabawę można zorganizować w formie zawodów wędkarskich. 

 

 

Dziękujemy miłej zabawy!

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość