Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
pochmurno
22°C

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu.

„Dziecko chce być dobre, 

Jeśli nie umie – naucz, 

Jeśli nie wie – wytłumacz,

 jeśli nie może – pomóż. Janusz Korczak 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280.)

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)

 

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna to system wsparcia dla dzieci i młodzieży w ramach systemy oświaty. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno–pedagogicznej są jedną z form działalności dydaktyczno–wychowawczej przedszkola, szkoły i placówki.

Cele udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu:

wspieranie potencjału rozwojowego dziecka;
stworzenie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na:

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych   i edukacyjnych dziecka;
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, a także czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.
Czy każde dziecko może zostać objęte pomocą?

Każde dziecko może zostać objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Rozporządzenie wymienia jednak pewne kryteria, które określają, kiedy ta pomoc jest udzielana w szczególności. Są to:

niepełnosprawność;
niedostosowanie społeczne;
zagrożenie niedostosowaniem społecznym;
zaburzenia zachowania lub emocji;
szczególne uzdolnienia;
specyficzne trudności w uczeniu się;
deficyty kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
choroby przewlekłej;
sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
niepowodzenia edukacyjne;
zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny;
trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego (np. wcześniejszym kształceniem za granicą).
Należy pamiętać, że korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest NIEODPŁATNE I DOBROWOLNE.

Kto organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej  zajmuje się dyrektor przedszkola.
Pomocy udzielają nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności: psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny. Współpracują z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, innymi przedszkolami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.


W jakiej formie udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu:

- w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;
- poprzez zintegrowane (wspólne) działania nauczycieli i specjalistów;
- zajęcia rozwijające uzdolnienia (dla dzieci szczególnie uzdolnionych);
- zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się), logopedyczne (dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych), rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym) i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mającymi problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola);
- zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych (objęcie dziecka zindywidualizowana ścieżką wymaga opinii publicznej poradni);
- porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń - dla rodziców i nauczycieli;
- zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć wykorzystując aktywizujące metody pracy.

Kto może zgłosić potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną : 

· rodzice;

 · dyrektor przedszkola;

 · nauczyciel - wychowawca, specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem

 · poradnia; 

· asystent edukacji romskiej; 

· pomoc nauczyciela 

· pracownik socjalny; 

· asystent rodziny; 

· kurator sądowy; 

· organizacja pozarządowa , instytucja działająca na rzecz dzieci i rodziny.

 

Specjaliści pracujący w naszej placówce to: psycholog, pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne, logopeda – organizują zajęcia specjalistyczne, prowadzą badania i działania diagnostyczne, podejmują działania z zakresu profilaktyki, wspierają nauczycieli poszczególnych grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ściśle współpracują ze sobą i z innymi uczestnikami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Opracowała:

mgr Karina Stefaniak - Gołębiowska

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.